Tin tức chung
Chùm ảnh về lễ hội đua thuyền Lệ Thủy - Kiến Giang
Hăng năm, đúng ngày 2 tháng 9, Lễ Hội Đua thuyền lại diễn ra trên dòng Kiến Giang. Hàng trăm nghìn người đổ về đứng chật kín suốt chiều dài 15 km hai bên bờ sông, cổ vũ cho cuộc đua...