Tin tức chung
ÔNG VÕ NGUYÊN GIÁP QUA ĐỜI
Tin gia đình lúc 20 giờ 04.10.2013
Vào chiều nay 04.10.2013, Ông đã qua đời. Lúc 19 giờ 30 cậu Võ Điện Biên đã xác nhận qua điện thoại với Chính. Vì có nhiều việc phải lo nên chưa trao đổi thêm gì nữa. Vậy là sau dì Hồng Anh 2009, nay đến lượt Ông. Mong bà Bích Hà mạnh khỏe.
Đỗ Đức Chính