Tin tức chung
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến
Nơi này đã được Ông chọn, dì Hồng Anh và cậu Điện Biên đã xem rất kỹ nhiều mặt. Bà con cúa yên tâm.

Ngày 05.10.2013, theo thông tin từ người thân trong dòng họ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) được gia đình chọn làm nơi an táng cho Đại tướng.