Tin công ty
DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI DN NHỎ VÀ VỪA TP ĐÀ NẴNG KHÓA II
Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hiệp hội khóa I và bàn phương hướng hoạt động khóa II. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ; đề án nhân sự khóa II và đã bầu chọn Ban chấp hành khoá II nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ gồm 7 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên ( danh sách đính kèm ).

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH  KHÓA II NHIỆM KỲ 2013-2018
HIỆP HỘI DNNVV THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 
 

STT

HỌ

TÊN

ĐƠN VỊ

 

1

Huỳnh Văn

Bắc

Giám đốc Công ty TNHH XD Đông Tây

 

2

Phạm Bắc

Bình

TGĐ Công ty CP Bình Vinh

 

3

Đỗ Đức

Chính

Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Linh

 

4

Phạm Tấn

Củng

TGĐ Công ty CP Lương Thực ĐN (Danafood)

 

5

Trần Thanh

Điện

Giám đốc Ngân hàng  BIDV, CN Đà Nẵng

 

6

Nguyễn Thị

Độ

CTHĐQT Công ty CP D.T.T.P

 

7

Trần Viết

Được

Giám đốc Công ty CP BĐS Danaland

 

8

Giang

CTHĐQT Công ty CP cơ khí Hà giang Phước Tường

 

9

Phan Hoàng

Huy

Giám đốc Công ty phần mềm Thế Giới Phẳng

 

10

Nguyễn Văn

Chuyên gia kinh tế (Nguyên GĐ Công ty CP SJC Đà Nẵng)

 

11

Lê Văn

Minh

Giám đốc Ngân hàng Seabank, CN Đà Nẵng

 

12

Nguyễn Thị

Nguyệt

Giám đốc Công ty TNHH Hải Vân Nam

 

13

Lý Đình

Quân

TGĐ Công ty CP SQ Việt Nam

 

14

Văn Công

Quang

TGĐ Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu

 

15

Văn Hữu

Thiết

CTHĐQT Công ty CP tư vấn thiết kế XD Bình Minh

 

16

Huỳnh Đức

Thơ

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

 

17

Nguyễn Quốc

Toàn

Giám đốc Công ty TNHH TM XL Giang Nam

 

18

Nguyễn Quang

Trung

TGĐ Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Đà Nẵng

 

19

Đỗ Anh

Tuấn

CTHĐQT Công ty TNHH TM TH Phước Tiến

 

20

Bùi Đỗ Bích

Vân

Giám đốc Ngân hàng Eximbank, CN Đà nẵng

 

21

Nguyễn Thị Túy

Vân

Giám đốc Công ty TNHH TM & DL Hoàng Trà