Logo Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH Ngọc Linh (NgocLinh Co., Ltd) được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại Đà Nẵng. Chúng tôi chuyên kinh doanh bán buôn, bán lẻ sắt thép, xi măng, gạch và vật liệu xây dựng (VLXD). Đồng thời, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa và vận chuyển khách theo chuyến.
Công ty Ngọc Linh phục vụ đa dạng khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng Cơ sở hạ tầng Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên. Chúng tôi cũng hướng đến các hộ gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở có nhu cầu sử dụng sắt thép và VLXD.
Với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, Công ty Ngọc Linh đã phục vụ thành công nhiều khách hàng danh tiếng như Công ty TNHH Doosan Việt Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Xây lắp Bưu điện Huế, Xây lắp Bưu điện Đà Nẵng và Xây lắp Bưu điện Quảng Trị.