Thép Dana Ý

Công ty thép Dana - Ý

1. Độ bền kéo

Theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và người mua có thể lựa chọn độ giãn dài A5 trong Agt. Nếu không có qui định riêng nên chọn độ giãn dài ứng với lực lớn nhất Agt.

Nếu không xuất hiện hiện tượng chảy, giới hạn chảy qui ước 0,2 % (Rp0,2) phải được xác định.

 

2. Độ bền uốn

Nếu người mua yêu cầu thì thử uốn phải được tiến hành phù hợp với 9.2. (9.2 : Thử uốn - TCVN 1651-2 : 2008)

Sau khi thử, các thanh thép không được gãy, rãnh nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

3. Độ bền uốn sau khi hoá già

Nếu có yêu cầu thì thử độ bền uốn lại phải được tiến hành phù hợp với 9.3 (9.3 : Thử uốn lại - TCVN 1651-2 : 2008)

CHÚ THÍCH: Thử uốn lại được sử dụng để kiểm tra tính chất của thanh thép sau khi hoá già.

Sau khi thử, thanh thép không được gãy, rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

4. Độ bền mỏi

Nếu khách hàng yêu cầu thì nhà sản xuất phải minh chứng độ bền của sản phẩm dựa trên thử mỏi lực dọc trục có kiểm soát trong dải ứng suất dao động phù hợp với 9.4. (9.4 : Thử mỏi - TCVN 1651-2 : 2008)

Số lượng qui định về chu kỳ ứng suất, dải ứng suất 2σa và ứng suất lớn nhất σmax phải theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và người mua tại thời điểm yêu cầu và đặt mua.

Giá bán : Liên hệ

Sản Phẩm khác

icon zalo