Tin công ty
Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hiệp hội khóa I và bàn phương hướng hoạt động khóa II. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ; đề án nhân sự khóa II và đã bầu chọn Ban chấp ...
Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013 - 2018.