Thép liên doanh
Thép Pomina
Mã sản phẩm : VNM
Giá : Call
THÔNG TIN CHI TIẾT :
Công ty thép Pomina

1. Yêu cầu kỹ thuật
 
Thành phần hóa học của phôi thép được bảo đảm bởi nhà cung cấp và được thử nghiệm tại QUATEST 3 (Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3). Dọc theo dây chuyền sản xuất có nhiều điểm kiểm tra giúp theo dõi và kiểm soát các kích thước của sản phẩm. Một máy thử hiện đại và có độ chính xác cao được dùng để thử và chứng nhận các tính chất cơ lý của sản phẩm như Giới Hạn Chảy, Giới Hạn Bền Kéo, v.v... trong Phiếu Kiểm Nghiệm. 
 


Lò luyện thép

2.  Cỡ loại

Đối với sản phẩm thép vằn logo công ty và đường kính sản phẩm được in nổi trên từng cây thép. Khoảng cách giữa hai logo thay đổi từ 1 m đến 1.2 m tùy theo đường kính sản phẩm. Sau mỗi logo là hai chữ số thể hiện đường kính của sản phẩm. Logo và mỗi chữ số cách nhau bởi một gân (vằn) thép.

Hình ảnh nhà máy :

Vận hành
 
Vận hành