Thép ống
Thép hộp (vuông, chữ nhật)
Mã sản phẩm :
Giá : Call
THÔNG TIN CHI TIẾT :
Thép hình chữ nhật (hoặc hình vuông) có kích thước từ 10 x 10 đến 100 x 100, chiều dày từ 0.7 mm đến 4.0 mm.

STT Tên sản phẩm Đóng bó Trọng lượng
1 Hộp 10 x 30 x 0.7 --> 1.4       120 0.42 --> 0.80 (Kg/m)
2 Hộp 12 x 32 x 0.7 --> 2.2       120 0.46 --> 1.34 (Kg/m)
3 Hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.5   196 0.29 --> 0.57 (Kg/m)
4 Hộp 14 x 24 x 0.7 --> 1.5       150 0.40 --> 0.81 (Kg/m)
5 Hộp 15 x 35 x 0.7 --> 1.5        120 0.53 --> 1.09 (Kg/m)
6 Hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.5                  144 0.33 --> 0.67 (Kg/m)
7 Hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.0 120 0.42 --> 1.10 (Kg/m)
8 Hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.5        120 0.48 --> 1.53 (Kg/m)
9 Hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.5       100 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
10 Hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0       70 0.64 --> 2.48 (Kg/m)
11 Hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.5       120 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
12 Hộp 25 x 50 x 1.0 --> 3.0        48 1.14 --> 3.19 (Kg/m)
13 Hộp 30 x 30 x 0.8 --> 2.5       80 0.73 --> 2.12 (Kg/m)
14 Hộp 30 x 60 x 1.1 --> 3.5       40 1.51 --> 4.48 (Kg/m)
15 Hộp 40 x 40 x 1.1 --> 3.5      42 1.34 --> 3.93 (Kg/m)
16 Hộp 40 x 80 x 1.2 --> 3.5      24 2.21 --> 6.13 (Kg/m)
17 Hộp 40 x 100 x 1.4-->3.8        24 3.00 --> 7.80 (Kg/m)
18 Hộp 50 x 50 x 1.2 --> 3.8        30 2.27 -> 5.42 (Kg/m)
19 Hộp 50 x 100 x 1.5 --> 3.8      20 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
20 Hộp 60 x 60 x 1.2 --> 3.8      20 2.20 --> 6.61 (Kg/m)
21 Hộp 60 x 120 x 1.5 --> 3.8       15 4.15 --> 10.19 (Kg/m)
22 Hộp 75 x 75 x 1.5 --> 3.8       16 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
23 Hộp 90 x 90 x 1.5 --> 4.0        16 4.15 --> 10.69 (Kg/m)
24 Hộp 100 x 100 x 2.0 --> 4.0      16 6.13 --> 11.95 (Kg/m)
25 Hộp 12 x 12 x 0.7 --> 1.4       196 0.25 --> 0.45 (Kg/m)
26 Hộp 10 x 20 x 0.7 --> 1.2       150 0.31 --> 0.51 (Kg/m)
27 Hộp 10 x 10 x 0.7 --> 1.2        196 0.20 --> 0.32 (Kg/m)