Thép hộp (vuông, chữ nhật)

Thép hình chữ nhật (hoặc hình vuông) có kích thước 10 x 10 đến 100 x 100, chiều dày từ 0.7 mm đến 4.0 mm

STT Tên sản phẩm Đóng bó Trọng lượng
1  Hộp 10 x 30 x 0.7 --> 1.4 120 0.42 --> 0.80 (Kg/m)
2  Hộp 12 x 32 x 0.7 --> 2.2 120 0.46 --> 1.34 (Kg/m)
3  Hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.5 196 0.29 --> 0.57 (Kg/m)
4  Hộp 14 x 24 x 0.7 --> 1.5 150 0.40 --> 0.81 (Kg/m)
5  Hộp 15 x 35 x 0.7 --> 1.5 120 0.53 --> 1.09 (Kg/m)
6  Hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.5 144 0.33 --> 0.67 (Kg/m)
7  Hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.0 120 0.42 --> 1.10 (Kg/m)
8  Hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.48 --> 1.53 (Kg/m)
9  Hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.5 100 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
10  Hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0 70 0.64 --> 2.48 (Kg/m)
11  Hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.5 120 0.53 --> 1.72 (Kg/m)
12  Hộp 25 x 50 x 1.0 --> 3.0 48 1.14 --> 3.49 (Kg/m)
13  Hộp 30 x 30 x 0.8 --> 2.5 80 0.73 --> 2.12 (Kg/m)
14  Hộp 30 x 60 x 1.1 --> 3.5 40 1.51 --> 4.48 (Kg/m)
15  Hộp 40 x 40 x 1.1 --> 3.5 42 1.34 --> 3.93 (Kg/m)
16  Hộp 40 x 80 x 1.2 --> 3.5 24 2.21 --> 6.13 (Kg/m)
17  Hộp 40 x 100 x 1.4 --> 3.8 24 3.00 --> 7.80 (Kg/m)
18  Hộp 50 x 50 x 1.2 --> 3.8 30 2.27 --> 5.42 (Kg/m)
19  Hộp 50 x 100 x 1.5 --> 3.8 20 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
20  Hộp 60 x 60 x 1.2 --> 3.8 20 2.20 --> 6.61 (Kg/m)
21  Hộp 60 x 120 x 1.5 --> 3.8 15 4.15 --> 10.19 (Kg/m)
22  Hộp 75 x 75 x 1.5 --> 3.8 16 3.45 --> 8.40 (Kg/m)
23  Hộp 90 x 90 x 1.5 --> 4.0 16 4.15 --> 10.69 (Kg/m)
24  Hộp 100 x 100 x 2.0 --> 4.0 16 6.13 --> 11.95 (Kg/m)
25  Hộp 12 x 12 x 0.7 --> 1.4 196 0.24 --> 0.45 (Kg/m)
26  Hộp 10 x 20 x 0.7 --> 1.2 150 0.31 --> 0.51 (Kg/m)
27  Hộp 10 x 10 x 0.7 --> 1.2 196 0.20 --> 0.32 (Kg/m)
 

Giá bán : Liên hệ

Sản Phẩm khác