Thép tấm

Chủng loại: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,...

Tiêu chuẩn: GOST 3SP/PS 380-94, ASTM A36, BS 4360 43A

Giá bán : Liên hệ

Sản Phẩm khác