Thép ống tròn

Thép ống tròn là sản phẩm thép Cacbon có kết cấu rỗng bên trong với mặt cắt hình tròn được đặc trưng bởi các thông số đo đường kính trong, ngoài và đôh dày thành ống. Thép ống tròn có thể được sản xuất bằng phương pháp hàn ống hoặc đúc với quy cách được quy định theo các tiêu chuẩn sản xuất. 

THÔNG TIN CHI TIẾT :

Tiêu chuẩn kỹ thuật :

 
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống tròn   Đơn vị tính kg/1 cây (6m)
Độ dày (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5
ĐK ngoài (mm)
19.1 1.91 2.17 2.42 2.68 2.93 3.18 3.67 3.91 4.61              
21.2 2.12 2.41 2.70 2.99 3.27 3.55 4.10 4.37 5.17 5.68 6.43 6.92        
22.0 2.21 2.51 2.81 3.11 3.40 3.69 4.27 4.55 5.38 5.92 6.70 7.21        
22.2 2.23 2.53 2.84 3.14 3.43 3.73 4.31 4.59 5.43 5.98 6.77 7.29        
25 2.52 2.86 3.21 3.55 3.89 4.23 4.89 5.22 6.18 6.81 7.73 8.32        
25.4 2.56 2.91 3.26 3.61 3.96 4.30 4.97 5.30 6.29 6.92 7.86 8.47        
26.65 2.69 3.06 3.43 3.80 4.16 4.52 5.23 5.58 6.62 7.29 8.29 8.93        
28.0 2.83 3.22 3.61 4.00 4.38 4.76 5.51 5.88 6.98 7.69 8.75 9.43        
31.8     4.12 4.56 5.00 5.43 6.30 6.73 7.99 8.82 10.04 10.84        
32.0     4.14 4.59 5.03 5.47 6.34 6.77 8.04 8.88 10.11 10.91        
33.5       4.81 5.27 5.74 6.65 7.10 8.84 9.32 10.62 11.47 12.72 13.54 14.35  
38.1       5.49 6.02 6.55 7.60 8.12 9.67 10.68 12.18 13.17 14.63 15.58 16.53  
40.0         6.33 6.89 8.00 8.55 10.17 11.25 12.83 13.87 15.41 16.42 17.42  
42.2         669 728 845 903 1076 1190 1358 1469 1632 1740 1847 2004
Dung sai cho phép về mặt cắt +/- 1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%
 

 

 

Giá bán : Liên hệ

Sản Phẩm khác